Emina Ćerimović

Biografija

Emina Ćerimović je zaposlena kao Advocacy Fellow u organizaciji Human Rights Watch, New York. Bila je zaposlena kao mlađi istraživač u Analitici. Magistrirala je ljudska prava na Odsjeku za pravne studije, Central European University, Budimpešta, Mađarska, gdje je stekla i specijalizaciju u oblasti prava Evropske Unije. Studij je završila s pohvalama (”with merit”), te je odlikovana  za magistarski rad na temu “Spriječiti i kazniti: Genocidnu namjeru”. Diplomirala je pravo na Univerzitetu u Sarajevu, tokom kojeg je na završnoj godini volontirala u Kantonalnom Tužilaštvu u Sarajevu. Tokom 2008. godine radila je u Sekreterijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te 2009.godine u Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Od 2010. do 2012. godine, radila je kao Saradnica za vladavinu prava za OSCE misiju u Bosni i Hercegovini, u Odsjeku za zakonodavnu i sudsku reformu. 2011. godine. Dobitnica je stipendija Programa podrške istraživanju u oblasti javnih politika Fonda otvoreno društvo BiH, te Think Tank Young Professional Development Fellowship Open Society Institute-a u 2012. godini. Radila na pisanju više istraživačkih izvještaja i objavila je nekoliko radova u oblasti krivičnog prava i međunarodnih ljudskih prava.