Efektivna i održiva participacija građana

Projekat “Efektivna i održiva participacija građana” se realizuje u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj uz finansijsku podršku Instituta Otvoreno društvo.

Nosilac projekta je Centar za menadžment, razvoj I planiranje – MDP Inicijative (Doboj, Bosna i Hercegovina), zajedno sa partnerima: Analitika (Sarajevo, Bosna i Hercegovina), Delta (Rijeka, Hrvatska) i Centar za informisanje i edukaciju građana (Cetinje, Crna Gora).

Opšti cilj projekta je jačanje demokratske lokalne uprave u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj kroz pružanje podrške participaciji građana u procesima donošenja odluka.  

Specifični ciljevi projekta su:

- Razvijanje smislenih rješenja u domenu javnih politika utemeljenih na činjenicama (protokoli) koja će pomoći lokalnim vlastima da uključe građane u procese odlučivanja.
- Podizanje svijesti ključnih aktera o važnosti, mogućnostima i dobrim praksama u regiji za aktivno i smisleno uključivanje građana u procese odlučivanja na lokalnom nivou.
- Jačanje kapaciteta u oblastima javnih politika i zagovaranja nezavisnih NVO-a i stručnjaka koji aktivno rade na promovisanju i poboljšanju participatornih praksi na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Glavna aktivnost projekta usmjerena je na izradu protokola za participaciju građana. U tu svrhu će se provesti istraživanje, a rezultati istraživanja predstavljaće osnovu za izradu protokola uz uključenje svih relevantnih aktera. Istraživački izvještaj i protokoli biće objavljeni i distribuirani ciljnim akterima u svakoj od tri zemlje, čime će se povećati dostupnost informacija, analiza i novih rješenja u oblasti javnih politika, te olakšati napori lokalnih vlasti da uključe građane u odlučivanje. Aktivnosti zagovaranja će pratiti sve ostale projektne aktivnosti, kako bi se povećala svijest ključnih aktera, prvenstveno predstavnika vlasti na svim nivoima i organizacija civilnog društva, kao i da bi se promovisali protokoli i rezultati istraživanja.

Projektne aktivnosti će se realizovati u periodu 01.05.2011. – 01.05.2012. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 99.975 US dolara.

Dio budžeta namijenjen za aktivnosti Analitike: 20.776,00 USD

Donator: Inicijative za reformu lokalne samouprave i javnih službi / Local government and public service reform initiative (LGI)

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Donatori

Inicijativa za reformu lokalne samouprave i javnih službi (LGI), Fondacije otvoreno društvo

Osoblje

Mirna Jusić