Sudovi kreatori politika?: Razmatranje uloge ustavnih sudova kao nositelja promjena na Zapadnom Balkanu

Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava, Group for Legal and Political Studies sa Kosova i CRPM - Center for Research and Policy Making iz Makedonije, implementira projekat „Sudovi kreatori politika?: Razmatranje uloge ustavnih sudova kao nositelja promjena na Zapadnom Balkanu“. Projekat finansira Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu.

Kratak opis projekta: Ovaj istraživački projekat izučava doprinos ustavnih sudova demokratskoj tranziciji i konsolidaciji u zemljama bivše Jugoslavije, fokusirajući se na ispitivanje kapaciteta, pozicioniranja, legitimiteta i ukupne učinkovitosti ustavnih sudova u rješavanju krupnih političkih i društvenih pitanja u četiri tranzicijske zemlje Zapadnog Balkana.

Očekivani rezultati projekta: objavljivanje šest istraživačkih radova/radnih materijala, objavljivanje najmanje dva akademska rada u referiranim žurnalima, organiziranje završne akademske radionice koja će se fokusirati na rezultate istraživanja, te organizovanje dvije projektne radionice.

Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je rasvijetliti ulogu i djelovanje ustavnih sudova u rješavanju važnih političkih i društvenih pitanja u BiH, Srbiji, Kosovu i Makedoniji, te analizirati ustavnosudsku praksu u periodu tranzicije u zemljama bivše Jugoslavije "kao posebni paradigmatski oblik prava koji odgovara na vanredne okolnosti perioda suštinskih političkih promjena, ali istovremeno sudjeluje i u njihovom konstruiranju..." (Ruti Teitel, 2005).

Specifični ciljevi projekta su ispitivanje autoriteta, legitimiteta i učinkovitosti ustavnih sudova u rješavanju ključnih tranzicijskih sporova, identificiranje mogućih obrazaca ponašanja ustavnih sudova u različitim fazama demokratske konsolidacije, te identificiranje ključnih faktora koji su odredili ukupnu ulogu ustavnih sudova u demokratskoj tranziciji u pomenutim zemljama.

Trajanje projekta: 12 mjeseci (01/08/14 – 31/07/15)

Vrijednost projekta: 126.620 CHF

Donator: Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu

O RRPP programu: Projekat finansira Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji je usmjeren na poticanje i promoviranje društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Frajburgu (Švicarska). Program je u potpunosti finansiran od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove. Više informacija o RRPP programu možete pronaći na sljedećem linku: http://www.rrpp-westernbalkans.net/en/about.html

Donatori

Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu

Osoblje

Edin Hodžić
Tea Hadžiristić

Partneri

Center for Research and Policy Making Beogradski centar za ljudska prava Group for Legal and Political Studies