You are here

Participativni model za javne medije u Makedoniji: Oživljavanje ideje

Demokratizacija i mediji, Institucionalno komuniciranje

Participativni model za javne medije u Makedoniji: Oživljavanje ideje

Jedan od glavnih razloga za neuspješnu transformaciju javnih radiotelevizijskih servisa u Makedoniji je politički paralelizam celokupnog medijskog sistema: jake i izdržljive veze između političkih partija i medija.

Snezana Trpevska, Igor Micevski
27/07/2017
Print

Makedonski politički pejzaž obilježavaju duboke podjele između političkih aktera, visok stepen osporavanja legitimiteta političkih institucija i široko rasprostranjena kultura klijentelizma. Ovo je imalo direktan uticaj na medijski sistem u cjelini i posebno na javne radiotelevizijske servise.

Policy brief na engleskom jeziku je dostupan OVDJE.

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta “Perspektive i razvoj javnih emitera: Komparativna studija razvoja javnih radiotelevizijskih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija”, koji izučava poziciju, ulogu, funkcionisanje i perspektive razvoja javnih radiotelevizijskih servisa u sedam zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se javni emiteri razvijali i ulogu koju je Evropska unija odigrala u ovim procesima. Projekat implementira Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Univerzitetom u Fribourgu.

Projekat finansira Švicarska nacionalna fondacija za nauku, u okviru SCOPES programa naučne saradnje između Istočne Evrope i Švicarske (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland).