Policy brief: Kako reformirati Dom naroda PS BiH?

U oktobru 2011. godine Analitika je objavila drugi analitički sažetak “Kako reformirati Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH? Izazovi izvršenja presude u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH”, autora Edina Hodžića i Nenada Stojanovića.

Teme: Ustav, institucije i politika Ljudska prava
Edin HodžićNenad Stojanović

Download

Analitički sažetak je rezultat istraživanja koje je Analitika realizirala tokom 2010. i 2011. godine, a s ciljem identificiranja mogućih modaliteta izvršenja presude u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH. U nastavku Vam donosimo pregled glavnih nalaza:

“U reformiranju Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, svakako se može slijediti ili model Doma naroda Parlamenta Federacije BiH ili Vijeća naroda Republike Srpske. Formula je naizgled jednostavna: ako je imperativ zadržavanje postojećih nadležnosti ovog tijela zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine, onda je nužno da on, poput Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, bude otvoren i za delegate iz kategorije „ostalih”. Ako se, pak, želi zadržati njegova trenutna struktura i uloga doma konstitutivnih naroda, onda je nužno reduciranje njegovih nadležnosti po modelu Vijeća naroda Republike Srpske. No, i u tim varijantama reforme prisutne su mnoge nedoumice, uključujući i pitanje izbora delegata iz svih konstitutivnih naroda u oba entiteta i problem izbora, pozicije i uloge delegata iz reda „ostalih“ u reformiranom Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.”

Analitički sažetak na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.

Vezane Publikacije

Edin Hodžić ,  Nenad Stojanović

Edin Hodžić ,  Nenad Stojanović