Roditeljsko pravo ili segregacija?: “dvije škole pod jednim krovom” pred dva suda u dva kantona

Iako je razdvajanje djece po etničkom principu pogrešno i u suprotnosti sa elementarnim pravima djeteta, Ustavom Bosne i Hercegovine i brojnim odredbama međunarodnih konvencija koje garantuju ljudska prava, praksa segregacije u školama i dalje je prisutna.

Teme: Ljudska pravaPravosuđe i pristup pravdi
Aleksandra Ivanković

Download

U novom komentaru Analitike, autorica Ivanković nudi osvrt na neujednačenu sudsku praksu u Bosni i Hercegovini kada je riječ o fenomenu „dvije škole pod jednim krovom“, ukazuje na perspektivu međunarodnih instanci kada je riječ o segregacije djece po etničkoj osnovi, te zaključuje da se pravosnažne sudske odluke moraju poštovati, te da bi se bilo kakvo oklijevanje u izvršenju sudskih presuda trebalo adekvatno tumačiti i sankcionisati.

Komentar je objavljen u okviru projekta “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Komentar na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE