Vodič za otvorenu vlast – "Otvoreni javni podaci" i "Upravljanje zapisima"

"Vodič za otvorenu vlast" sadrži praktične smjernice za izradu akcionih planova za implementaciju globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Vodič je nastao kao rezultat rada nekoliko organizacija civilnog društva okupljenih oko Inicijative za transparentnost i odgovornost (Transparency and Accountability Initiative).

Teme: Transparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranjeParticipatorno donošenje odluka

Download

Vodič se sastoji od poglavlja u kojima su predstavljene različite teme i oblasti, kao što su budžeti, objava imovinskih kartona i sukoba interesa, zaštita potrošača, pravo na informaciju, otvoreni javni podaci, zaštita zviždača, itd. Svako od poglavlja sadrži niz ilustrativnih mjera, koje predstavljaju konkretne, praktične, mjerljive i provodive korake koje vlade mogu uključiti u svoje akcione planove. Osim toga, u vodiču su predstavljeni i primjeri prakse različitih zemalja kao i linkovi na detaljne standarde i smjernice u različitim oblastima.

Ovaj vodič predstavlja važan resurs za predstavnike vladinog i civilnog sektora koji promoviraju transparentnu, odgovornu i učinkovitu vlast. Konkretno, vodič je namijenjen svim akterima koji su uključeni u izradu i implementaciju akcionih planova za otvorenu vlast, kao što su na primjer: javni službenici koji koordiniraju aktivnosti koje se provode u oblasti otvorene vlasti, predstavnici ministarstava i vladinih agencija koje implementiraju akcione planove, izabrani zvaničnici, aktivisti iz civilnog sektora i eksperti koji rade na pitanjima otvorene vlasti.

Centar za društvena istraživanja Analitika je objavio prevod poglavlja "Otvoreni javni podaci" i "Upravljanje zapisima" na lokalne jezike, koja sadrže pregled mogućih mjera, od početnih do naprednih, a koje se mogu poduzeti u cilju uspostavljanja transparentnije i odgovornije javne uprave. Partnerske organizacije u projektu, Centar za evroatlantske studije iz Srbije i Centar za demokratiju i ljudska prava iz Crne Gore, također su objavili prevod poglavlja Vodiča, a publikacije su dostupne na sljedećim linkovima:

Objavljivanje imovine i sukob interesa

Privatnost i zaštita podataka

Pravo na pristup informacijama

Policija i javna bezbjednost

Zaštita uzbunjivača

Ova publikacija je rezultat projekta Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u jugoistočnoj Evropi, koji se provodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i na Kosovu.