Strateško parničenje može donijeti društvene promjene

Centralno pitanje radnog okruglog stola „Strateško parničenje u borbi protiv diskriminacije: dometi i ograničenja u bosanskohercegovačkom kontekstu", održanom u petak, 29. aprila 2016. godine bilo je kako ključni akteri mogu koristiti mehanizam strateškog parničenja u brobri protiv diskriminacije. Radni sto je ponudio i osvrt na  uslove za pokretanje i uspjeh strateške parnice u kontekstu BiH i regiona te ukazao na kapacitete i perspektive djelovanja nevladinih organizacija i drugih aktera u parnicama od strateškog značaja.

Aleksandra Ivanković, istraživačica na projektu, kazala je kako je cilj strateškog parničenja promjena ukorijenjenih društvenih anomalija koje se ogledaju u normalizaciji nepovoljnog tretmana manjinskih grupa te u njihovoj marginalizaciji.

Tokom okruglog stola sve vrijeme provlačila se teza da strateško parničenje može dovesti do društvenih promjena koje su neophodne za daljnju demokratizaciju društva.

“Samo strateško parničenje je vrsta mehanizma koji vodi do promjene primjene zakon tako što će, kroz konkretan slučaj, biti presedan”, kazao je Emir Prcanović, izvršni direktor ogranizacije Vaša prava BiH.

Jedna od učesnica panela Kosana Beker, pomoćnica povjerenika za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji kazala je kako ljudi često nisu svjesni da nekoga diskriminiraju te da u tom kontekstu strateške parnice imaju još veći značaj, jer podižu svijest o diskriminaciji.

Iz prespektive sudova u Bosni i Hercegovini, na okruglom stolu, govorila je predsjednica Općinskog suda u Žepču Dragica Dragičević. Sutkinja Dragičević kazala je kako strateško parničenje treba podstaći dosljenu primjenu zakona ili njegovu promjenu i još jednom naglasila da strateško parničenje treba donijeti određenu društvenu promjenu.

Više o strateškom parničenju pročitajte u komentaru autorice Aleksandre Ivanković "Strateško parničenje u borbi protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini: Teorija i praksa", kojeg možete pronaći OVDJE.

Okrugli sto organiziran je u okviru projekta „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije“. Projekt provodi Mediacentar Sarajevo, u partnerstvu sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, Pravima za sve i Vašim pravima BiH.

Programmes