Osvrt: Reforma Doma naroda

Dr. Florian Bieber nudi novu perspektivu i proširuje diskusiju o reformi Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Teme: Ustav, institucije i politika Ljudska prava
Florian Bieber
Editor

Download

Diskutirajući o aktuelnim prijedlozima za reformu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH, Bieber nudi novu perspektivu, prema kojoj Dom naroda treba da bude transformiran u instituciju za zaštitu interesa konstitutivnih naroda, konstitutivnih teritorijalnih jedinica i nacionalnih manjina.

Objavljivanje ove publikacije omogućeno je zahvaljujući institucionalnoj podršci razvoju Centra za društvena istraživanja Analitika koju pruža Think Tank Fund, Open Society Foundations.

Publikaciju "Reforma Doma naroda Parlementarne skupštine BiH" na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.

Publikaciju na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.

Vezane Publikacije

Edin Hodžić ,  Nenad Stojanović

Svjetlana Nedimović

Edin Hodžić ,  Nenad Stojanović

Edin Hodžić ,  Nenad Stojanović