Novi-stari ustavni inženjering u BiH

Temeljni cilj istraživačkog projekta "Novi-stari ustavni inženjering u BiH?: Kompleksnost i mogući pravci implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH" jeste da se donosiocima odluka, novinarima i javnim djelatnicima, te akademskoj i široj javnosti ponudi sistematičan pregled međunarodnih standarda, relevantnih komparativnih iskustava (onih koja se odnose na druga podijeljena društva) i dosadašnje političke prakse u BiH u oblasti političke participacije, kako u kontekstu značenja i implikacija principa nediskriminacije, tako i u smislu osiguravanja političke participacije manjina. Iz tako koncipirane analize proizaći će konkretne preporuke vezane za specifični kontekst BiH i moguće mehanizme implementacije presude u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH. Projekat je proveden tokom 2010. godine.

Projekat je nastavljen u 2011. godini. U okviru nastavka projekta ("Promocija i zagovaranje različitih modaliteta provođenja odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci protiv BiH"), studija pripremljena tokom 2010. godine je prevedena i na engleski jezik, odštampana na oba jezika i podijeljena ključnim zainteresovanim stranama, te objavljena na web stranici Analitike. U okviru nastavka projekta organizovana je stručna debata i međunarodna konferencija, te pripremljeni i distribuirani analitički sažeci.

Projekat i njegov nastavak finansirao je Fond otvoreno društvo BiH.

Vrijednost projekta: 74.761,00 KM
 
Donator: Fond otvoreno društvo BiH 
 

 

Donatori

Fond otvoreno društvo BiH

Osoblje

Edin Hodžić

Collaborators

Nenad Stojanović