Policy brief: Ombudsmen u sistemu zaštite od diskriminacije

Analitika je u februaru 2013. godine objavila policy brief „Ombudsman u sistemu zaštite od diskriminacije u BiH: analiza situacije i karakteristični problemi“. Brief se zasniva na istoimenom izvještaju, a nastoji istaći ključne probleme sa kojima se Institucija Ombudsmana suočava u nastojanjima da osigura jednakopravnost svih građana BiH.
 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava

Download

Među problemima koji se prepoznaju su najprije oni strukturalne prirode, ali i pitanja adekvatnosti trenutne teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti ove institucije, njene efikasnosti, specijalizacije i ekspertize u pojedinim oblastima diskriminacije. Također, identificiran je i nedostatak komplementarnosti rada sudova u odnosu na instituciju Ombudsmena u predmetima diskriminacije, što može imati dalekosežnije posljedice, dovodeći u pitanje princip pravne sigurnosti.

Policy brief pripremljen je u okviru projekta "Sveobuhvatni pregled antidiskriminacijskog okvira i praksi u BiH u komparativnoj perspektivi" koji implementira Analitika. Projekat predstavlja policy komponentu "Antidiskriminacijskog programa" koji koordinira i podržava Fond otvoreno društvo BiH.

Kompletan policy brief na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.

Englesku verziju policy brief-a možete preuzeti OVDJE.