Policy brief: Uloga NVO u zaštiti od diskriminacije

 „Neiskorišteni potencijal: Uloga i značaj nevladinih organizacija u zaštiti od diskriminacije u Bosni i Hercegovini“, naslov je policy brief-a autora Borisa Topića, objavljenog u izdanju Analitike početkom 2013. godine.  

 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Boris Topić
Editor

Download

Jedno od pitanja na koje se nastoji odgovoriti kroz ovu analizu je koliko su NVO iskoristile relevantne odredbe Zakona o zabrani diskriminacije BiH da se uključe u postupke pokrenute pred nadležnim sudovima, ali i da same pokrenu kolektive tužbe za zaštitu od diskriminacije.  Ovaj policy brief nastoji da identificira probleme sa kojima su se NVO susrele u tim svojim nastojanjima, te da utvrdi u kojoj mjeri se mogućnost njihovog uključivanja u postupke do sada pokazala efikasnom u praksi. U tom kontekstu, autor analizira i ulogu samog okruženja u kome NVO djeluju, ali i postojanje adekvatnih kadrovskih i finansijskih resursa za provođenje relevantnih zakonskih odredbi u praksi.

Policy brief pripremljen je u okviru projekta "Sveobuhvatni pregled antidiskriminacijskog okvira i praksi u BiH u komparativnoj perspektivi" koji implementira Analitika. Projekat predstavlja policy komponentu "Antidiskriminacijskog programa" koji koordinira i podržava Fond otvoreno društvo BiH.

Policy brief na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.

Policy brief na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.