Pretpostavke za sistemsko prikupljanje informacija o diskriminaciji u BiH

„Od evidencije do prevencije: Pretpostavke za sistemsko prikupljanje informacija o diskriminaciji u Bosni i Hercegovini“ naslov je četvrte u nizu analitičkih studija o antidiskriminacijskom okviru i praksama u BiH koju je Analitika objavila u 2013. godini. Autorice studije su Emina Ćerimović i Dženana Hrlović.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Dženana HrlovićEmina Ćerimović
Editor

Download


Polazeći od značajne uloge koju pouzdani i tačni podaci o diskriminaciji mogu imati u borbi protiv diskriminacije, ova studija ukazuje na to da je prikupljanje tih podataka u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri zanemareno uprkos relativno dobro definiranom zakonskom i institucionalnom okviru. U okviru istraživanja, urađena je analiza bosanskohercegovačke legislative, stranih propisa, te usvojenih komparativnih rješenja za prikupljanje podataka  o diskriminaciji. U studiji se identificira i razmatra sam sistem prikupljanja podataka u BiH, kao i aktuelne i planirane aktivnosti relevantnih aktera, a u svjetlu najbolje komparativne prakse. Na kraju, studija nudi niz preporuka namjenjenih glavnim akterima u domenu prikupljanja informacija o diskriminaciji, usmjerenih na unapređenje trenutne zakonske regulative i prakse u ovoj oblasti.

Ova analiza pripremljena je u okviru projekta "Sveobuhvatni pregled antidiskriminacijskog okvira i praksi u BiH u komparativnoj perspektivi" koji implementira Analitika. Projekat predstavlja policy komponentu "Antidiskriminacijskog programa" koji koordinira i podržava Fond otvoreno društvo BiH.

Izvještaj na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.

Izvještaj na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.