Policy brief: Pretpostavke za sistemsko prikupljanje informacija o diskriminaciji u BiH

Policy brief „Od evidencije do prevencije: Pretpostavke za sistemsko prikupljanje informacija o diskriminaciji u Bosni i Hercegovini“ autorice Emine Ćerimović, objavljen je u izdanju Analitike u okviru projekta o antidiskriminacijskom okviru i praksama u BiH.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Emina Ćerimović
Editor

Download


Ova publikacija ukazuje na to da je prikupljanje podataka  o predmetima diskriminacije u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri zanemareno, iako je zakonski i institucionalni okvir o prikupljanju i vođenju evidencije podataka o ovim predmetima relativno dobro definiran. U tom kontekstu, autorica nastoji da ukaže na ključne probleme  u ovoj oblasti, te na korake koje je potrebno poduzeti kako bi se ti problemi uspješno prevazišli.   

Policy brief pripremljen je u okviru projekta "Sveobuhvatni pregled antidiskriminacijskog okvira i praksi u BiH u komparativnoj perspektivi" koji implementira Analitika. Projekat predstavlja policy komponentu "Antidiskriminacijskog programa" koji koordinira i podržava Fond otvoreno društvo BiH.

Policy brief na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.

Policy brief na engleskom jeziku dostupan je OVDJE.