Policy brief: Sudska zaštita od diskriminacije u BiH

„Sudska zaštita od diskriminacije u Bosni i Hercegovini: Analiza zakonskih rješenja i prakse u svjetlu prvih predmeta u ovoj oblasti“, naslov je policy brief-a zasnovanog na trećoj studiji o antidiskriminacijskom okviru i praksama u BiH objavljenoj u izdanju Analitike u 2013. godini.
 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Editor

Download

Iako generalno progresivne odredbe Zakona o zabrani diskriminacije BiH donose značajne inovacije u zaštiti pojedinaca od diskriminacije pred sudovima, njihova primjena u praksi još uvijek je na nezadovoljavajućem nivou.

Policy brief sumira ključne probleme u ovoj oblasti, te ukazuje na korake koje bi koje zakonodavci i pravosudne strukture trebalo da poduzmu kako bi se unaprijedila uloga sudova i povećao njihov efekat u zaštiti od diskriminacije u BiH.

Brief je pripremljen u okviru projekta "Sveobuhvatni pregled antidiskriminacijskog okvira i praksi u BiH u komparativnoj perspektivi" koji implementira Analitika. Projekat predstavlja policy komponentu "Antidiskriminacijskog programa" koji koordinira i podržava Fond otvoreno društvo BiH.

Policy brief na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.

Verzija policy brief-a na engleskom jeziku dostupna je OVDJE.