Uloga NVO u zaštiti od diskriminacije

„Neiskorišteni potencijal: Uloga i značaj nevladinih organizacija u zaštiti od diskriminacije u Bosni i Hercegovini”, autora Borisa Topića,  naslov je druge u nizu analiza o antidiskriminacijskom okviru i praksama u BiH u izdanju Analitike.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Boris Topić
Editor

DownloadIzvještaj nudi sveobuhvatnu analizu aktuelnog zakonskog okvira koji se tiče statusa nevladinih organizacija u sudskim postupcima za zaštitu od diskriminacije, a u odnosu na najbolja komparativna iskustva, te ukazuje na ključne elemente relevantnog zakonskog okvira koje je potrebno unaprijediti. Pored toga, u izvještaju se razmatraju i ključne praktične prepreke koje sprječavaju aktivniji angažman NVO-a u domenu sudske zaštite od diskriminacije, te se identificiraju koraci koji bi vodili ka stvaranju stimulativnijeg okruženja za značajniji angažman nevladinih organizacija u antidiskriminacijskim sudskim postupcima.

Ovaj izvještaj pripremljen je u okviru projekta "Sveobuhvatni pregled antidiskriminacijskog okvira i praksi u BiH u komparativnoj perspektivi" koji implementira Analitika. Projekat predstavlja policy komponentu "Antidiskriminacijskog programa" koji koordinira i podržava Fond otvoreno društvo BiH.

Izvještaj na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.

Izvještaj na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.