You are here

Potencijal medijacije u slučajevima diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Potencijal medijacije u slučajevima diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Medijacija u slučajevima diskriminacije još uvijek relativno nov način rješavanja situacija sporova i povreda, kako u zemljama EU tako i u regiji. U Bosni i Hercegovini, ovaj postupak nije dovoljno promovisan, stranke nisu dovoljno upoznate sa istim, a sudovi i drugi akteri stranama rijetko nude mogućnost da sporove riješe medijacijom.

Kosana Beker
14/03/2017
Print

U novom osvrtu Analitike, autorica nudi uvid u pojam i osnovne principe medijacije, ukazuje na prednosti korištenja ovog postupka u slučajevima diskriminacije te objašnjava na koji način je ovaj institut regulisan u Bosni i Hercegovini. Svoje mjesto u analizi našla su i iskustva medijacije u praksi drugih zemalja. Autorica zaključuje da je ovaj alternativni način rješavanja problema i sporova onaj u kome su obje strane na dobitku, koji je povoljniji i brži od sudskog postupka, koji doprinosi očuvanju dobrih međuljudskih odnosa i omogućava prenos pozitivnog iskustva na slične situacije u budućnosti. Shodno tome, definisano je nekoliko preporuka koje trebaju doprinijeti boljem iskorištavanju potencijala medijacije u slučajevima diskriminacije u BiH. 

Policy brief je objavljen u okviru projekta Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve  i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država. 

Publikacija je trenutno dostupna samo u verziji na lokalnim jezicima i možete je preuzeti OVDJE.